Ook direct een leuke opdracht?

Interview Camiel Jonk

Binnenkort geeft Camiel Jonk voor Bekwamer in Zorg een leuke, nuttige training over medicatieveiligheid (in Arnhem én Leiden). Geaccrediteerd door de V&VN: met 4 studiepunten in het kwaliteitsregister van de V&VN voor aangesloten leden. En: je kunt ook een van de 5 boeken winnen (t.w.v. € 15,95)!

Voorkomen is beter dan genezen
Camiel Jonk: “Het boek Medicatieveiligheid in de zorg en deze training zijn bewust vanuit de alledaagse praktijk van de verpleegkundige en de verzorgende geschreven. Mét mijn kennis als apotheker over alle soorten medicatie. Natuurlijk is een heldere instructie essentieel, net als zorgvuldigheid. Zeker in de thuiszorg heb je tenslotte te maken met kwetsbare personen, die vaak veel medicatie krijgen of in een instabiele situatie verkeren.”

Soms nét even anders
Zorgvuldig zijn is volgens Camiel helemaal niet zo moeilijk. “Je moet je aan een aantal duidelijke procedures en regels houden. Maar we weten allemaal dat dit in de praktijk soms nét even anders werkt. Je patiënt met diabetes wil wel medicatie maar geen ontbijt. Of je thuiszorgclient wil tabletten zonder water doorslikken. Wat doe je dan? Of als je patiënt slaapt: moet je diegene dan wakker maken voor medicatie?”

Drie essentiële inzichten
Daarom is volgens Camiel vooral het inzicht in medicijngebruik belangrijk. Welke medicijnsoorten zijn er? Hoe moet je ze innemen en hoe worden ze opgenomen in het bloed? Drie inzichten zijn daarbij essentieel: hoe, waarom en wanneer. Camiel: “Pas als je begrijpt hoe, waarom en wanneer je medicijnen moet geven, kun je jouw vak in de zorg veilig en verantwoord uitvoeren.”

Kennis van medicatieveiligheid is noodzakelijk
Camiel vindt het jammer dat er tijdens opleidingen in de zorg niet meer aandacht wordt besteed aan de distributie en het toedienen van medicijnen. “Geen enkele apotheker is betrokken bij de opleidingen. Terwijl de onjuiste inname van medicijnen wel de nodige risico’s met zich meebrengt.”

Wie is verantwoordelijk?
“Bovendien hebben de arts en de apotheker bij de patiënt thuis geen enkele verantwoordelijkheid: die ligt bij de patiënt zelf. Maar als verpleegkundige, verzorgende of helpende ben je wél 100% verantwoordelijk voor goed beleid en de juiste medicijnzorg. Ik raad dan ook iedereen echt aan om je in medicatieveiligheid te verdiepen!”, aldus Camiel.

Selecteer je regio:

Regio's: Zuid-Holland/Noord-Holland Regio's: Gelderland/Brabant/Utrecht