ZZP-keurmerk NBBU

Ook direct een leuke opdracht?

ZZP-keurmerk NBBU

ZZP-keurmerk NBBU

Het Certificaat Keumerk ZZP-bemiddeling is positief bevonden voor de Coöperatie Bekwamer in Zorg U.A. 

Het huidige NBBU-keurmerk zzp-bemiddeling
Voor het huidige NBBU-keurmerk zzp-bemiddeling komen organisaties in aanmerking die intermediaire diensten verrichten aan zzp-er’s en/of opdrachtgevers en zich daarbij willen houden aan de gestelde normen. Organisaties willen met dit keurmerk aantoonbaar transparant zijn over hun rol en dienstverlening. Het keurmerk biedt daarmee een indicatie voor betrouwbaarheid en professionaliteit. Soms is het onduidelijk wat zzp-bemiddeling inhoudt en wat de toegevoegde waarde van een intermediair is.

Het doel van het keurmerk zzp-bemiddeling is daarom:

  • De rol en dienstverlening van de intermediair te verduidelijken;
  • Het aanbrengen van marktordening op basis van objectieve eisen waaraan de keurmerkhouder zich committeert.

 
Het huidige (algemene) NBBU-keurmerk zzp-bemiddeling kent twee soorten normen:
Normen met betrekking tot het voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de administratie van de onderneming en normen met betrekking tot de feitelijke dienstverlening van de onderneming.
 
De administratieve normen hebben in het bijzonder betrekking op de identificatie van de onderneming, algemene eisen aan de administratie en ten slotte op het voeren van een juiste omzetbelastingadministratie.
 
De dienstverleningsnormen zien op controles en vastleggingen met betrekking tot de te bemiddelen zzp’er, de te gebruiken contracten en transparantie over de zzp’er richting de opdrachtgever.

Selecteer je regio:

Regio's: Zuid-Holland/Noord-Holland Regio's: Gelderland/Brabant/Utrecht