Ook direct een leuke opdracht?

Nieuwsbrief april 2022

Beste bekwamers,

Leuk dat je onze nieuwsbrief leest! In deze nieuwsbrief stellen wij je onder andere vol trots voor aan onze nieuwe locatie en hebben wij onze faciliteiten verder uitgebreid met een vertrouwenspersoon.

Ook lees je meer over de Wet toetreding zorgaanbieders (WTZA), we belden hierover met Lex Tabak van zzp-erindezorg.nl.  

Ik wens je veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Frans Bon

Nieuwe locatie: Leiden!

Locatie Leiden

Wij zijn blij en trots om jullie te kunnen vertellen dat wij een nieuwe locatie hebben. Vanaf dinsdag 5 april nemen wij een kantoor aan de Kenauweg in Leiden in gebruik.

Adresgegevens:
Kenauweg 14
2331 BB Leiden 

Wil je langs komen voor een kopje koffie? Plan dan een afspraak in met Frans Bon via fransbon@bekwamer.nl. Wij verwelkomen je graag op ons nieuwe kantoor.

In gesprek met een vertrouwenspersoon

Goed nieuws! Wij hebben Sharon Streete als vertrouwenspersoon aangesteld bij wie leden terecht kunnen die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag dat ze ervaren bij opdrachtgevers zoals:

  • agressie en geweld;
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten;
  • pesten;
  • discriminatie.

De taken van de vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • Het verzorgen van eerste opvang van leden die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Het desgewenst begeleiden, als een lid de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een de opdrachtgever.
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon gaat uiteraard altijd vertrouwelijk om met de informatie van de leden. Er is een geheimhoudingsplicht.

Contactgegevens
Wil jij in contact komen met Sharon? Je kan haar bereiken per e-mail sharon@bekwamer.nl

Wet toetreding zorgaanbieders

Sinds 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Daardoor veranderen een aantal dingen voor startende aanbieders en krijgen zij bijvoorbeeld te maken met een meldplicht. 

Hoe voldoe je hier aan als zzp*er?
Om deze vraag beantwoord te krijgen belde we met Lex Tabak van zzp-erindezorg.nl

Lex gaf aan dat het volgende nodig is om te doen:

1. Checken of je in het 
landelijke register voorkomt via deze link
2. Word je alleen bemiddeld? Controleer dan of de SBI-codes en in welke sector je actief bent kloppen. Het gaat om de codes die beginnen met 86, 87 of 88. De uitzonderingen op deze regel lees je via deze link.
3. Sta je niet in het register van zorgaanbiedersportaal? Pas dan je inschrijving bij de KvK aan zodat je de juiste SBI-code hebt.
4. Zorg dat je lid bent van een klachtenportaal (bijv. via zzp-erindezorg.nl) en zorg dat je voldoet aan de vereisten voor zelfstandig ondenemers die de belastingdienst hanteert.

Selecteer je regio:

Regio's: Zuid-Holland/Noord-Holland Regio's: Gelderland/Brabant/Utrecht