NBBU ZZP bemiddelingskeurmerk

Is in het leven geroepen voor “echte” bemiddelaars die niet in de fiscale keten van aansprakelijkheid zitten. Dezelfde eisen als uit het SNA keurmerk komen hier tot uiting met een aantal aanvullende regels: er is een vergoeding voor het in contact brengen van de zelfstandige en diens opdrachtgever en/of facilitaire diensten. men gebruik een door […]

Begeleiders ga maar klaar staan, want er komen diensten aan!

Via een van onze opdrachtgevers in de gehandicaptenzorg komen op korte termijn een aantal diensten beschikbaar. Het gaat om een groep met ernstig verstandelijk beperkten met gedragsproblematieken. Heb je een opleiding met een begeleidingsachtergrond niveau 3 of 4? Meld je dan aan voor onze flexpool! Bel Mike Hendriks via 06-41823390 of mail naar mike@bekwamer.nl

Selecteer je regio:

Regio's: Zuid-Holland/Noord-Holland Regio's: Gelderland/Brabant/Utrecht